Materská škola Gašpara Haina 36, Levoča

Materská škola Gašpara Haina 36, Levoča

Gašpara Haina 36/1237
05401 Levoča
IČO: 37879391

Informácie o inštitúcii Materská škola Gašpara Haina 36, Levoča

 

O nás

 

Sme materská škola, ktorá pôsobí v meste Levoča už niekoľko rokov. Od 1. januára 2003 fungujeme formou právnej subjektivity ako organizačná zložka.

 

Materská škola poskytuje predprimárny stupeň vzdelania, ktorý deti získajú absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu ISCED 0 - odboru vzdelávania v materskej škole.

Škola zabezpečuje denne výchovu a vzdelávanie detí vo veku od 2,5  až do šiestich  rokov v štyroch triedach. Navštevujú ju aj deti s odkladom povinnej školskej dochádzky v období do siedmich rokov. Zariadenie poskytuje celodennú starostlivosť, prípadne na požiadanie zákonných zástupcov  aj poldennú formu edukácie, spravidla päť hodín denne v dopoludňajších hodinách.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ školy: Mgr. Daniela Koterbová

 

e-mail: msghaina@levonetmail.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit